ORAM heeft met succes lobby gevoerd rond geluidoverlast op de Zuidas: ’de meest prestigieuze werklocatie van Nederland.’

Het project Intermezzo leidde in het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 tot dermate grote geluidsoverlast, dat de werkprocessen ernstig verstoord raakten. De palen werden op de conventionele manier geheid en de damwanden werden getrild. Bij de realisatie van de woontoren Xavier op kavel 4 op de Zuidas willen we die geluidsoverlast voorkomen. Want ondanks dat er gebouwd wordt op de duurste grond van Nederland, zijn er vooraf geen eisen gesteld aan de mate van overlast die de werkzaamheden mogen hebben.

Daarom hebben wij een dringend beroep op gemeente Amsterdam gedaan: sta de conventionele bouwmethodes, die geluid- en trillinghinder veroorzaken, niet meer toe. Wij begrijpen dat er gebouwd moet worden op Zuidas, maar het is niet acceptabel dat mensen daar onnodig ernstige hinder van ondervinden. Om het leefklimaat van Zuidas aantrekkelijk te houden en de werknemers ongestoord te laten werken hebben wij gepleit voor strenge eisen aan de bouwmethodes die toegestaan worden op Zuidas. En met succes! De aannemer gaat geluidsarm en trillingvrij bouwen.

Om in de toekomst te voorkomen dat bouwoverlast plaatsvindt op de Zuidas heeft gemeente Amsterdam een kader opgesteld met eisen waaraan bouwwerkzaamheden moeten voldoen. Hiermee wordt bouwoverlast zoals bij het project Intermezzo in principe voortaan voorkomen. ORAM heeft input gegeven voor de eisen die in het kader zijn opgenomen. Vooral omdat de Zuidas het visitekaartje van ondernemend Amsterdam is en moet blijven!

Bron: oram.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s