De voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok krijgen steeds meer vorm. Over enkele weken wordt de kapvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de bomen in het plangebied Zuidasdok. Omdat de zuidelijke A10 over een lengte van zo’n 7 kilometer wordt verbreed en deels ondergronds wordt gebracht, moeten de bomen in de middenbermen en op de taluds worden verwijderd. De kap zal gefaseerd plaatsvinden, de eerste staat gepland voor september 2017. Zie ook ons eerdere bericht van januari jl.

Meer bomen in plangebied

Uit een recente bomentelling blijkt dat in het plangebied veel meer bomen staan dan eerder door een gespecialiseerd extern bureau is berekend. Het gaat om circa 14.700 bomen, dit zijn circa 4.200 meer dan waar eerder rekening mee is gehouden.Tim van de Wiel, adviseur stedelijk groen voerde de telling uit: ‘De aanvraag van de kapvergunning vereist een zorgvuldige voorbereiding. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van het aantal bomen is besloten een handmatige telling doen. Tien dagen lang heb ik samen met een collega alle bomen in het 146,6 hectare grote plangebied geteld. Al snel bleek dat er meer bomen staan dan gecalculeerd, met name in de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer is het zeer dichtbegroeid. Hoewel het vervelend is dat de uitkomst van de berekening zo afwijkt van de werkelijke situatie, ben ik wel blij dat we nu in ieder geval inzichtelijk hebben om hoeveel bomen het precies gaat.’De rekenmethode die het bureau hanteerde, is een gebruikelijke methode. Hoe de afwijking is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk, vermoedelijk was het gebruikte rekengetal (aantal bomen per m2) niet representatief. De totale oppervlakte van het plangebied Zuidasdok blijft ongewijzigd, er staan alleen meer bomen in het gebied.

Compensatie

Er is veel aandacht voor een groene uitstraling van het gebied in de definitieve situatie. Er komen straks minder bomen terug, maar deze zijn wel van betere kwaliteit. Om de bomen beter tot hun recht te laten komen, is ervoor gekozen deze minder dicht op elkaar te plaatsen. Zo komt tussen het spoor en de rijbanen van de A10 een lange bomenrij, vergelijkbaar met een laan. Ook wordt er meer diversiteit toegepast in de beplanting wat ecologisch gunstiger is. Dit wordt versterkt door de stillere leefomgeving als gevolg van het ondergronds brengen van de zuidelijke A10 over een lengte van ruim een kilometer. Ter compensatie van de gekapte bomen die niet kunnen worden verplant, wordt geld gestort in het bomencompensatiefonds, dit volgens Amsterdamse regelgeving. Hiermee worden groenprojecten in de Zuidas gefinancierd. Nu in het gebied meer te kappen bomen blijken te staan, wordt ook meer geld in het fonds gestort.

Procedure

Begin juli dienen we de aanvraag kapvergunning in bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Naar verwachting zal het ontwerpbesluit begin september ter visie worden gelegd. Belanghebbenden worden dan in de mogelijkheid gesteld hierop te reageren. Uiteraard houden we u via onze website tijdig op de hoogte van de verdere procedure en de termijnen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over de bomenkap voor Zuidasdok, neem gerust contact met ons op, telefoonnummer 06 1234 5105 of omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Meer informatie over de ambities voor de definitieve inrichting leest u in hetlandschapsplan (bijlage 8 van het Bestemmingsplan Zuidasdok).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s