Bedrijven in Zuidas gaan intensiever samenwerken in de taskforce bereikbaarheid Zuidas om er voor te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden in de komende periode. Met heldere afspraken en concrete maatregelen willen zij er aan bijdragen dat medewerkers, bezoekers en bewoners Zuidas zonder oponthoud kunnen blijven bereiken. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag door twaalf grote bedrijven en organisaties uit het gebied is gesloten. Ook de gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok tekenden het convenant. Ook zij willen de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren.

De verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en de realisatie van een nieuw station komen steeds dichterbij. De vele werkzaamheden in het gebied leggen op korte termijn druk op de bereikbaarheid. Naast de maatregelen die de gemeente neemt om de overlast te beperken, leveren ook de bedrijven hun bijdrage door een goed mobiliteitsbeleid te ontwikkelen en concrete maatregelen te nemen om medewerkers gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van fiets en openbaar vervoer.

logo

Het convenant is een voorzetting maar ook verdieping en verbreding van de samenwerking tussen bedrijven op Zuidas onderling en met de gemeente Amsterdam, met als doel dat medewerkers, bezoekers en bewoners zo hindervrij mogelijk naar Zuidas kunnen reizen. “De komende jaren geven we deze samenwerking verder vorm. Onder andere met concrete projecten, waarvan de eerste resultaten al snel zichtbaar moeten worden. We hopen bijvoorbeeld een deelfiets te introduceren in het gebied”, aldus Ruud Bergh, voorzitter van de taskforce bereikbaarheid. Dick Lussing, Head of Facility Services van ABN Amro benadrukt de rol die bedrijven hebben: “Bedrijven en overheden kunnen er alleen samen voor zorgen dat Zuidas goed bereikbaar blijft. Natuurlijk doet de overheid er van alles aan om wegen en OV te optimaliseren, maar bedrijven hebben de mogelijkheid om medewerkers te faciliteren om slimme keuzes te maken in hun reisgedrag”. Klaas de Boer, directeur Zuidas gemeente Amsterdam is verheugd over deze hernieuwde samenwerking: “De afgelopen jaren zijn al mooie stappen gezet in de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in Zuidas. Met het convenant dat vandaag is getekend, bevestigen we onze gezamenlijke ambitie en maken we heldere afspraken. Nu is het moment om aan de slag te gaan met concrete maatregelen en meer mensen te verleiden op de fiets en in het OV naar Zuidas te komen “.

De bedrijven en organisaties die gaan samenwerken in deze Taskforce zijn ABN AMRO, VU, VUmc, RAI Amsterdam, ORAM, CBRE/WTC, Vesteda, AkzoNobel, Houthoff Buruma, Accenture, Deloitte, OVG Real Estate, Gemeente Amsterdam Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok.

zuidasdok_logo_cmyk

Project Zuidasdok: voor een bereikbare Zuidas

Zuidas is het internationale wonen en werken-district in Nederland en is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden veel nieuwe kantoorpanden en woningen ontwikkeld. Zo groeit het aantal vierkante meter bebouwd vloeroppervlak van twee miljoen naar meer dan drie miljoen. Deze groei zorgt uiteraard voor de nodige reisbewegingen. Het aantal reizigers op Station Zuid groeit in die periode van circa 100.000 naar ruim 250.000 per dag. Het aantal auto’s per dag op de A10-zuid neemt van de huidige 200.000 toe naar circa 300.000 in 2030.Om deze groei te accommoderen, wordt de komende jaren enorm geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied, met als grootste project Zuidasdok: de verbreding van de A10 en de vernieuwing en uitbreiding van Station Amsterdam Zuid. Door de projecten neemt de bereikbaarheid van het gebied op langere termijn toe, maar op korte termijn is hinder en mindere bereikbaarheid onvermijdelijk.

Bron: Hello Zuidas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s