Gemeente Amsterdam

Werken aan de Zuidas. Wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Zuidas bouwt aan een economische toplocatie, van Amsterdam én van Nederland, en investeert in de bereikbaarheid via de weg, spoor en metro, van het gebied en de regio.  Er wordt gebouwd aan een unieke Amsterdamse stadswijk met een internationale uitstraling. De Zuidas kent tientallen projecten in uitvoering. Een megaproject staat voor de deur: de ondertunneling van de A10 en transformatie van station Amsterdam Zuid. Dat brengt de komende jaren omvangrijke bouwactiviteiten met zich mee, met ook hinder en overlast. De kwaliteit van wonen, werken en uitgaan op de Zuidas moet blijven gehandhaafd.

Zuidas

De organisatie van de Zuidas is onderdeel van het domein Ruimte en Economie en bestaat uit 11 vaste mensen en circa 110 mensen die worden ingehuurd bij andere gemeentelijke organisaties.

De directie Zuidas bestaat uit een directeur en twee directieleden. Daarnaast is er een staf die het primaire proces ondersteunt, bestaande uit Financiën, Juridische Zaken en Communicatie en Omgevingsmanagement. Het totaal programma van Zuidas voor wonen, kantoren en voorzieningen is circa 2 miljoen m². De helft hiervan is inmiddels in erfpacht uitgegeven. Zuidas verwacht voor 2016 circa € 90 miljoen aan grondopbrengsten, € 15 miljoen aan proceskosten en € 35 miljoen aan uitvoeringskosten en investeringen. Voor 2017 is dit naar verwachting circa € 106 miljoen aan grondopbrengsten, € 15 miljoen aan proceskosten en € 31 miljoen aan uitvoeringskosten en investeringen.

De opgave van Zuidas

 1. Het gebied ontwikkelen tot een internationaal topmilieu voor bedrijven en tegelijkertijd tot een gemengd stedelijk gebied met wonen, werken en voorzieningen voor alle Amsterdammers. Hierbij liggen de accenten op:
  Internationaal en ambitieus; het versterken van Zuidas als een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven;
  Bereikbaarheid; zeker de komende tien jaar staat de bereikbaarheid van Zuidas onder zware druk door de vele grote  bouwactiviteiten;
  Groen, water en duurzaamheid; de duurzaamheidsambities liggen hoog;
  Leef Zuidas; het programma Leef Zuidas zorgt voor een levendige, prettige Amsterdamse buurt waar mensen graag zijn;
  Zuidas in uitvoering; alle bouwactiviteiten moeten in goede banen worden geleid om de overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken.
 2. Namens de gemeente Amsterdam, gezamenlijk met het Rijk en Stadsregio Amsterdam het project Zuidasdok aansturen waarvan de oplevering in 2028 wordt verwacht. Dit betreft een omvangrijk infrastructureel project (met een omvang van € 1,9 miljard) waarbij de rijksweg A10 uitgebreid en gedeeltelijk ondergronds wordt gebracht en Station Zuid aanzienlijk wordt uitgebreid. Vanaf 2017 zal het project Zuidasdok gedurende een periode van circa tien jaar in uitvoering gaan. In dezelfde periode worden zeker zeventig overige bouw- en infrastructurele projecten voorbereid en in uitvoering genomen. Deze combinatie zorgt voor grote druk op het gebied, dat ook tijdens de bouw aantrekkelijk moet blijven als internationaal topmilieu voor bestaande en nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied.
 3. Prioriteren van het veelzijdige gebruik van de schaarse ruimte in nauw overleg met stakeholders binnen en buiten de gemeente waarbij bestuurlijke prioriteiten (zoals meer woningbouw), stedebouwkundige kwaliteit, financiën, juridische randvoorwaarden en risico’s, leefbaarheid en bereikbaarheid constant tegen elkaar moeten worden afgewogen.
 4. Zorgen dat met gronduitgiftes genoeg wordt verdiend om de financiële bijdrage van de gemeente aan het Zuidasdok te kunnen realiseren.
 5. Samenwerken met veel stakeholders aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied, zoals Stadsdeel Zuid en andere gemeentelijke organisaties, het bedrijfsleven, ontwikkelaars, bouwers, de Omgevingsdienst, bewoners(verenigingen) en belangenorganisaties zoals Hello Zuidas, de Taskforce Bereikbaarheid en de Green Business Club.

 

Deze opgave vraagt om een directeur Zuidas die kan sturen op kwaliteit, resultaten en samenwerking. De directeur Zuidas is het boegbeeld en de verbinder, binnen en buiten de organisatie. Daarnaast adviseert de directeur het gemeentebestuur over Zuidas en Zuidasdok. De directeur Zuidas is zowel een omgevingsgerichte peoplemanager, als een sterke en kundige opdrachtgever. Hij of zij:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau en ruime aantoonbare ervaring en successen in een (eind)verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit;
 • heeft aantoonbare affiniteit met het tot stand brengen van een hoogwaardige stedelijke omgeving;
 • heeft voldoende ervaring met het organiseren en aansturen van grote stedelijke/infrastructurele projecten, waardoor hij/zij als autoriteit kan opereren binnen het Opdrachtgeversoverleg, richting projectorganisatie Zuidasdok, binnen de Amsterdamse organisatie en het gemeentebestuur, maar ook richting commerciële ontwikkelaars en de (veeleisende) stakeholders in de omgeving;
 • kan weloverwogen en op krachtige wijze de gemeente Amsterdam vertegenwoordigen in het Opdrachtgeversoverleg door enerzijds de vele, verschillende Amsterdamse belangen te behartigen en anderzijds de verbinding te leggen met de andere opdrachtgevers van Zuidasdok en door ook vanuit de andere belangen te kunnen denken zo de noodzakelijke unanimiteit in de besluitvorming mogelijk maken;
 • is besluitvaardig en is in de aanloop daarvan in staat zich snel te verdiepen in de diverse consequenties van besluiten op stedenbouwkundige kwaliteit, impact op omgeving en stakeholders, financiële, juridische en politiek-bestuurlijke aspecten;
 • staat bekend als een standvastig persoon met sterk oplossend vermogen die gewend is om constructief om te gaan met tegengestelde belangen;
 • is een flexibele leider die goed kan relativeren en kan bijdragen aan een constructieve en enthousiaste werkomgeving en samenwerking;
 • vervult het gewenste leiderschap vanuit een empathische en mensgerichte houding; kan verbinden en motiveren;
 • is sterk communicatief en omgevingsbewust en kan bijdragen aan het gevoel van eigenaarschap bij de stakeholders in en rond de Zuidas;
 • is een teamplayer die een actieve bijdrage levert aan het collectief van directeuren.

Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden ‘actief, open en integer’ als basiswaarden.

Wij bieden

De aanstelling van de directeur geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisgroep 18.

Sollicitatieprocedure

De selectieprocedure start op 5 september a.s. en zal in september worden afgerond.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente ernaar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: topW&S@amsterdam.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hanneke Brüggen
MD-adviseur bij de directie Personeel & Organisatie
Telefoonnummer: 06 12 98 72 40

Over de sollicitatieprocedure

Hanneke Brüggen
MD-adviseur bij de directie Personeel & Organisatie
Telefoonnummer: 06 12 98 72 40

Bron: Algemene Bestuursdienst

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s