Op 22 juni heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om langs de A10 een gemengd werkprogramma te ontwikkelen met een maximaal programma van 80.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Vanaf 7 juli ligt het plan zes weken ter inzage.

Kavels

Op de meest oostelijke kavel binnen deze zone, met de eindbestemming Hotel-2, wordt een nieuw hotel mogelijk gemaakt met een maximum programma van 20.000 m2. Op de andere twee kavels is een flexibele invulling mogelijk binnen een maximum programma van 60.000 m2 bvo, maximaal 50.000 m2 bvo kantoor en maximaal 60.000 m2 bvo niet geluidgevoelige voorzieningen. Voor deze twee kavels is niet gekozen voor een directe eindbestemming, maar voor een nader uit te werken bestemming. Dit betekent dat burgemeester en wethouders later uitwerkingsplannen dienen vast te stellen waarin nadere regels worden gesteld ten aanzien van de bebouwing en gebruik van gronden. De overige gronden binnen het plangebied krijgen een conserverende bestemming.

Kaart bestemmingsplan Vivaldi 2

Op de plattegrond hierboven ziet u om welk gebied het gaat. De drie te ontwikkelen kavels liggen direct langs de ringweg A10.

Waar kunt u het bestemmingsplan vinden?

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-VG01. Meer informatie over de vaststelling van het bestemmingsplan en de ter inzagelegging vindt u onder de link ‘bekendmaking’ in de zijbalk.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie laat het weten in de reacties. U kunt ook contact opnemen met Monique Soe-Agnie (mse@zuidas.nl) of Yolanda Backer (ybr@zuidas.nl) of telefonisch 020 575 2111

Bron: Dienst Zuidas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s