Het Atrium gebouw, op de hoek van de Strawinskylaan en de Parnassusweg wordt uitgebreid met twee nieuwe torens en krijgt een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Voordat de toren worden gebouwd starten wij met de ondergrondse parkeergarage. Naar verwachting zijn de werkzaamheden van de ondergrondse parkeergarage en de toren eind 2016 gereed.

Atrium-asterdam-artist-impression-6

Werkzaamheden februari 2015- maart 2017

Storten en afwerken van de betonvloeren (vlinderen): maart- april 2016
Aanbrengen en verwijderen van damwanden: mei – juni 2016 NU gestart!
Plaatsen derde torenkraan: in de week van 4 april
Uitbreiding bouwkuip: februari 2016-december 2016
Opheffing bushalte Strawinsky: februari 2016-december 2016
Start bouw Zuidtoren: week van 4 april

Wat merkt u ervan?

Tijdens de bouwwerkzaamheden kiezen wij voor geluidsarme bouwmethoden. In sommige gevallen kan het zijn dat wij overstappen op andere bouwmethode, omdat dat vanuit de constructie op die manier geregeld moet worden. Het vlinderen, bewerken van het beton na het storten geeft wel een geluid, wat te vergelijken is met een brommer. Tijdens de werkzaamheden is het nodig het werkterrein te vergroten.

Damwanden trillen
Vanaf 25 april zijn wij gestart het verwijderen en aanbrengen van de damwanden. Dit duurt ongeveer 20 werkdagen. De damwanden trillen wij in. Door de damwanden in zijn geheel te trillen en niet eerst te drukken ontstaat er minder geluidshinder. Het drukken maak minder geluid, maar verdicht de grond. Wij plaatsen geluidswerende doeken aan de zijde van de woonwijk. Op zaterdag en trillen wij niet.

Geluidsmetingen
Wij zijn samen met bewoners uit de buurt een pilot gestart om geluid te meten. Hierbij krijgen wij objectieve meetresultaten en geeft het inzicht in het geluid dat tijdens de werkzaamheden wordt veroorzaakt. De resultaten van de metingen zijn te zien via: http://www.irenebuurt.nl Tijdens de bouw gebruiken wij de gegevens om de werkzaamheden te sturen doordat inzichtelijk wordt welk geluid er wij veroorzaken tijdens de werkzaamheden.
ee1fde072126d73e73e4b9c90614bcfe

Informatie
Voordat wij starten met de werkzaamheden van de tweede fase hebben wij de buurt uitgenodigd bij de bouwput. Hier heeft G&S uitleg gegeven over de ontwikkelingen van de toren en heeft de Bouwcombinatie vertelt hoe het trillen van de damwanden werkt. En onze onafhankelijke adviseur voor de geluidsmeting, Fred Pannekoek van Fides Expertise was aanwezig om de geluidsmonitoring toe te lichten. Alle vragen waren welkom!

Wist u dat?

Station Amsterdam Zuid slechts 3 minuten lopen is vanaf het Atrium. En u vanaf daar binnen zes minuten met de trein op Schiphol bent. Met de auto bent u slecht in 15 minuten op Schiphol.

Bron: Dienst Zuidas

Advertisements